Werkwijze

werkwijze praktijk ruggespraak

Mijn werkwijze is gericht op praktische oplossingen passend bij de situatie, jouw gezin en de mogelijkheden van het individu. Wij zoeken met elkaar naar nieuwe gedrags- en opvoedingsmogelijkheden. Ook bied ik ondersteuning bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Aan de basis van mijn werkwijze staan een aantal principes:

Alle trajecten gaan in overleg met jou en als ouder. Zodat je op de hoogte bent van de vorderingen, maar ook omdat je op die manier jezelf of je kind/ jongere kunt ondersteunen en helpen.

Hulp

Kortom, van opvoedkundige vragen m.b.t. autisme of HSP tot een langer durende begeleiding, het is mogelijk bij ‘Ruggespraak’. Het belangrijkste is dat de hulp past bij de situatie van jou en/of je zoon of dochter!